Huivimerkkimme

M-P_huivimerkkiKortesjärven kutsumanimi ”Markki” periytyy ajoilta, jolloin Järviseudun kunnat kuuluivat Pietarsaareen, ollen sen ylämaata, rajaseutua. Tällöin Järviseutua kutsuttiin nimellä ”Mark” (suomeksi rajaseutu, ylämaa). Ruotsinkielisten vetäytyessä rannikolle asuttivat he pisimpään juuri Kortesjärveä, tämän ollessa läntisin kunta. Ilmeisesti juuri tämän vuoksi Markki-nimi on säilynyt kortesjärveläisten kutsumanimenä. 

Nuottimäellä sijaitsevan Nuottimäen prunnin kautta kulkee murreraja. Raja jakaa Kortesjärven kahtia, ja niinpä itäosissa puhutaan selvästi eri murretta kuin länsiosissa. Huivimerkin risuaita kuvaa tätä murrerajaa.

Värit tulevat suoraan entisen Kortesjärven kunnanvaakunasta. Hopea kuvaa Kortesjärven pariakymmentä järveä ja suurta lampea, ja vihreä maata ja metsiä, ollen samalla myös maatalouselinkeinon tunnusväri.

Huivimerkin ovat suunnitelleet Taina ja Sami Nuottimäki. Merkki on hyväksytty lippukunnan kevätkokouksessa 1995.