Hallitus

Lippukunnan hallituksen tehtävänä on suunnitella, johtaa ja valvoa lippukunnan toimintaa yhdessä lippukunnanjohtajan kanssa. Hallitukseen kuuluu lippukunnanjohtajan lisäksi apulaislippukunnanjohtaja sekä 2-5 muuta jäsentä. Kokouksissa osallistumisoikeus on lisäksi sihteerillä sekä rahastonhoitajalla. Hallitus kokoontuu vähintään kerran vuodessa ennen vuosikokousta. Vuosikokoukset pidetään joka vuosi helmikuun aikoihin.

Lippukunnassamme otetiin käyttöön uusi johtokolmikko-malli, eli yhden lippukunnanjohtajan sijaan johtovastuussa on kolme johtajaa: lippukunnanjohtaja, pestijohtaja sekä ohjelmajohtaja.

Lippukunnanjohtaja, 2020-2021

Sami Nuottimäki

snuottimaki(a)gmail.com

Ohjelmajohtaja & apulaislippukunnanjohtaja, 2021-2022

Mirva Korpi

Varajäsenenä hallituksessa: Taina Nuottimäki

Pestijohtaja, 2020-2021

Maria Pirttinen

Varajäsenenä hallituksessa: Iiris Nortunen-Koivisto

Sihteeri, 2020-2021

Suvi Nieminen

Varajäsenenä hallituksessa: Sari Mattila

Muut jäsenet

Juho Nuottimäki (kausi 2021-2022), varajäsen Sirpa Saarijärvi

Pia Suomela, varajäsen (2020-2021) Tuomas Isokangas

Rahastonhoitaja

Sirpa Saarijärvi

sirpa.saarijarvi1(a)luukku.com

puh. 040 832 4198